19 Jun 2020 Nieuws

RENAULT TRUCKS IS VOORNEMENS HET AANTAL BANEN IN FRANKRIJK TE VERMINDEREN

Na een jarenlange hoge vraag waarbij klanten hun wagenpark massaal hebben vernieuwd, ziet Renault Trucks dat haar bedrijfsactiviteiten worden beïnvloed door de wereldwijde economische crisis na COVID-19 en door de vermindering van de vraag naar industriële voertuigen. De fabrikant, een dochteronderneming van de Volvo Group, is van plan het personeelsbestand in Frankrijk aan te passen om het concurrentievermogen te herstellen en groei op lange termijn veilig te stellen.

De economische crisis na Covid-19 zal een sterke en blijvende impact hebben op de resultaten van Renault Trucks. Renault Trucks verwacht een sterke daling van de vrachtwagenmarkt in 2020 en verwacht niet dat de economische activiteit op korte en middellange termijn zal terugkeren naar het niveau van voor de crisis.

Het bedrijf ondervindt momenteel al de effecten van de economische kwetsbaarheid van de transportsector en voorspelt een aanhoudende verlaging van de klantvraag. Het directe gevolg van deze situatie is een aanzienlijke omzetdaling. Om deze daling te compenseren en in de toekomst te kunnen blijven investeren, streeft de Franse truckfabrikant naar kostenbesparing.

Renault Trucks is van plan haar organisatie aan te passen aan een lagere marktvraag en de transformatie te versnellen, waarbij de nadruk ligt op de ervaring van klanten en chauffeurs en de energietransitie. De te nemen maatregelen kunnen inhouden dat het personeelsbestand in Frankrijk met 463 functies wordt verminderd. Alleen kantoorpersoneel zou door de ingreep worden getroffen. Tegelijkertijd overweegt Renault Trucks om nieuwe banen te creëren door bepaalde activiteiten te insourcen, wat de omvang van het banenverlies zou verminderen.

“Het aanpassen van onze organisatie en het verlagen van onze kosten is absoluut noodzakelijk voor de duurzaamheid van ons bedrijf en die van onze partners en leveranciers”, legt Bruno Blin, President van Renault Trucks SAS, uit. “Onze wil is om uitsluitend te vertrouwen op vrijwillige vertrekmaatregelen en interne herschikking, en dus geen gedwongen ontslagen te nemen.”

Om deze doelstelling te bereiken, zal het management van Renault Trucks nauw samenwerken met de representatieve vakbonden aan een raamovereenkomst voor het geplande project voor personeelsaanpassing in de vorm van een collectieve contractuele beëindigingsregeling. Dit project zou ook vergezeld gaan van interne vaardighedenoverdracht en bijscholingsmaatregelen om de fabrikant in staat te stellen de nieuwe uitdagingen van zijn industrie het hoofd te bieden.

De benoemde maatregelen hebben vooralsnog alleen betrekking op het hoofdkantoor in Frankrijk waardoor de werknemers bij de importeur in Beesd hun banen kunnen behouden.

Ander Renault Trucks nieuws

01 Dec 2020 Nieuws Distributie Master Z.E.

RENAULT TRUCKS BREIDT VOLLEDIG ELEKTRISCHE RANGE UIT

Om transportbedrijven beter en sneller van dienst te kunnen zijn in de overstap naar schone energie, breidt Renault Trucks de 100% elektrische range uit. Er is een ruimere keuze aan accu's voor middelzware elektrische voertuigen.

25 Nov 2020 Nieuws Distributie Z.E. Elektrisch rijden

RENAULT TRUCKS EN CARLSBERG GROEP KIEZEN VOOR CO2-NEUTRALE DISTRIBUTIE

Op dinsdag 24 november jl. overhandigde Bruno Blin, President van Renault Trucks, in Rheinfelden (Zwitserland) de sleutels van een D Wide Z.E. aan Thomas Amstutz, CEO van Feldschlösschen, een dochteronderneming van de Carlsberg Groep.

21 Oct 2020 Nieuws Master Elektrisch rijden

VAN DIJK TRUCKS UTRECHT LEVERT TWEE ELEKTRISCHE RENAULT MASTERS AAN WILLEMSEN INFRA BV

Bij familiebedrijf Willemsen Infra BV uit Utrecht richten ze zich kortgezegd op het onderhouden van het riool. Vanuit de gedachte om Nederland steeds een beetje schoner te maken, schaften ze onlangs twee elektrische Renault Masters aan.